Uzņēmumi - Izpēte un ekspertīze - Latvija

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

iVF Riga, Ltd

iVF Riga ir klīnika, kas apvieno trīs vismūsdienīgāko tehnoloģiju ārstniecības un diagnostikas iestādes: Neauglības ārstēšanas klīniku, Reproduktīvās ģenētikas centru un Cilmes šūnu centru. iVF Riga galvenokārt specializējas neauglības diagnosticēšanā un ārstēšanā. iVF Riga klīnikā ir iespējams veikt visas nepieciešamās analīzes, izmeklēšanu un saņemt personalizētu ārstēšanās kursu. Klīnika iVF Riga piedāvā mūsdienīgas neauglības ārstēšanas metodes, kas ievērojami palielina pacientu iespēju kļūt par vecākiem. Metožu klāstā ir inovatīva metode pirmsimplantācijas embriju ģenētiskais skrīnings (PGS, embrija hromosomu pārbaude) un pirmsimplantācijas ģenētiskā diagnostika (PGD, embrija gēnu pārbaude), reproduktīvās funkcijas saglabāšana onkoloģiskiem pacientiem, iespēja uz 10 gadus saglabāt ģenētisko materiālu; unikālais embriju inkubators EmbryoScope u.c. iVF Riga piedāvā oficiālas dzimumšūnu bankas pakalpojumus. 2014. gadā iVF Riga atvēra Reproduktīvās ģenētikas centru - pirmo Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā. Reproduktīvās ģenētikas centrā atrodas mūsdienīga laboratorija, kas ļauj veikt gan citoģenētisku, gan molekulāri ģenētisku izmeklēšanu; ir iespējams iegūt padziļinātu diagnostisko pārskatu pāriem ar neauglību, grūtniecības neiznēsāšanu, neveiksmīgiem mēģinājumiem IVF.sniedz iespēju veikt padziļinātu ģenētisko izmeklēšanu (t. sk. neauglīgiem pāriem), piedāvājot pirmsimplantācijas ģenētisko testēšanu embrijiem hromosomālā un gēnu līmenī (PGS un PGD), kā arī jaundzimušā ģenētiskās pases sagatavošanu.

  • Slimnīcas un klīnikas
  • Veselība, medicīna un farmācija
  • Veselības aizsardzības specializētie pakalpojumi...

Sinhro Ltd

Ogres uzņēmums Sinhro Industrial Automation veiksmīgi strādā elektroiekārtu un automatizācijas sistēmu projektēšanas, montāžas un apkopes jomā. Darba pamatā ir nemainīgi augsta kvalitāte un jaunāko tehnoloģiju izmantošana ikdienas darbā. Izmantojot iespējas, kuras pavērušās pēc Latvijas iestāšanās ES, Sinhro Industrial Automation izvērš plašāku darbību arī ārpus mūsu valsts robežām. Firma ir saņēmusi licences elektroiekārtu projektēšanas,montāžas, ekspluatācijas, remonta un tehniskās apkopes, kā arī tehnisko parametru mērīšanas un ieregulēšanas darbu veikšanai. Uzņēmums strādā ar turboģeneratoriem, sadalēm, transformatoru apakšstacijām, releju aizsardzību, automātisko regulēšanu iekārtās, reaktīvās enerģijas kompensācijas kondensatoru, elektropiedziņas, frekvenču regulatoru iekārtām, elektroinstalācijām, kabeļu līnijām, sprādzienbīstamām iekārtām. Uzņēmums veic arī mikroprocesoru vadības uzstādīšanu ventilācijas un apkures sistēmās, katlumājās, kondicionētājos un tehnoloģiskās iekārtās, kā arī sniedz palīdzību tehniskās ekspluatācijas dokumentācijas sakārtošanā un veic uzņēmumu elektroiekārtu zemējumu, apgaismojuma un citus elektrotehniskos mērījumus. Sinhro izgatavo un uzstāda arī zibens un pārsprieguma aizsardzības sistēmas.Nodarbojoties ar dažādu sistēmu montāžu un projektēšanu, firma Sinhro gūst neatsveramu pieredzi, kura palīdz izstrādāt arvien jaunus projektus. Uzņēmuma līdzstrādnieki pastāvīgi apgūst jaunākās tehnoloģijas.

  • Elektroiekārtas. Kodoliekārtu
  • Komutatori, sadales kārbas
  • Elektronikas rūpniecības darbuzņēmēji...

Firma L4 Ltd

Plaša profila inženieru un konsultantu uzņēmums.Dibināts 1994.gadā, saviem klientiem sniedz pakalpojumus šādās jomās: ūdensapgāde un kanalizācija, enerģētika, autoceļi un dzelzceļš, civilā būvniecība, vide, atkritumu apsaimniekošana, projektu vadība, finanses. Mūsu pakalpojumi sniedzas no profesionāliem padomiem par specifiskiem jautājumiem līdz pat visaptverošai plānošanai, vadīšanai un realizācijai visās projektu attīstības stadijās: priekšizpēte un tehniski ekonomiskais pamatojums, iepirkumu konkursu organizēšana, līgumu slēgšana, ietekmes uz vidi novērtējums, inženiertehniskā, ģeotehniskā izpēte, skiču un detālā projektēšana, būvdarbu uzraudzība, iekārtu pārbaude un nodošana ekspluatācijā, monitorings, konsultācijas iekārtu un būvju ekspluatācijas gaitā. Firma apvieno vairāk nekā 100 pastāvīgu darbinieku, kas strādā ar klientiem visā Latvijā un arī ārzemēs. Darbinieku vidū ir Latvijā atzīti nozares speciālisti. Pateicoties darbinieku profesionalitātei, firma garantē augstu pakalpojumu kvalitāti. Mūsu kvalitātes vadības sistēma izveidota atbilstoši standarta ISO 9001:2000 prasībām. Uzņēmuma pastāvēšanas laikā esam uzkrājuši bagātīgu pieredzi, srādājot gan ar maziem, gan lieliem klientiem privātajā un valsts sektorā. Darbu izpildes gaitā liels uzsvars tiek likts uz ciešu sadarbību ar klientu, zināšanu nodošanu klienta darbiniekiem, iespēju izmantot jaunākās pieejamās tehnoloģijas un metodes. Firma ir piedalījusies arī starptautisku projektu izstrādē un ieviešanā, ko līdzfinansē Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Pasaules Banka, Eiropas Savienības fondi u.c. starptautiskas finanšu institūcijas. Mūsu sadarbības partneri ir vietējās, gan arī ārzemju konsultāciju firmas, individuālie eksperti. Partneru izvēlē noteicošā loma vienmēr bijusi ilgstošai, veiksmīgai sadarbībai, kā arī pozitīvām klientu atsauksmēm.

  • Elektroenerģijas ražošana
  • Enerģētika, kurināmais un ūdens
  • Elektroenerģijas sadale...
Atpakaļ uz augšu