Latvian Association of Certified Auditors

Pēdējais atjauninājums:

Sazināties - Latvian Association of Certified Auditors

Pulkveza Brieza 15-7
Riga , LV-1010

Latvija

Fakss +371 67223339

Juridiskā informācija - Latvian Association of Certified Auditors

Nature Centrālais birojs
Dibināšanas gads
Juridiskā forma Public Organization
Darbība
Co.registration No 40008009351
PVN 40008009351
Darbinieku skaits (adresē) No 20 līdz 49 Darbinieki
Darbinieku skaits No 20 līdz 49 Darbinieki
Kompass ID? LV086606
Find new prospects
Create your target list in a few clicks to find similar companies

Prezentācija - Latvian Association of Certified Auditors

Latvijas Zvērinātu revidentu asociācija (LZRA) ir neatkarīga profesionāla korporācija, kas dibināta 1994.gadā saskaņā ar likumu „Par zvērinātiem revidentiem”. LZRA pēc profesionālās darbības principa ir apvienoti visi Latvijas zvērināti revidenti un zvērinātu revidentu komercsabiedrības. 2011. gada 10. janvārī LZRA apvieno 166 zvērinātus revidentus (155 darbojošies sertifikāti) un 146 zvērinātu revidentu komercsabiedrības. LZRA galvenie mērķi ir: pārstāv un aizstāv savu biedru intereses; organizē zvērinātu revidentu kvalifikācijas eksāmenus, lemj par sertifikāta izsniegšanu zvērinātam revidentam un licences izsniegšanu zvērinātu revidentu komercsabiedrībai; kārto Zvērinātu revidentu reģistru un Zvērinātu revidentu komercsabiedrību reģistru; izskata zvērinātu revidentu un klientu strīdus pēc strīdā iesaistītās puses pieprasījuma; organizē un uzrauga zvērinātu revidentu izglītības turpināšanu un profesionālās kvalifikācijas pilnveidošanu LZRA atzītā tālāk­izglītības procesā; nodrošina revīzijas pakalpojumu kvalitātes kontroli, lai tiktu ievērotas normatīvo aktu un Latvijā atzīto starptautisko revīzijas standartu prasības, profesionālās ētikas normas un neatkarība; veic citus likumos un savos statūtos noteiktos uzdevumus.

Mūsu uzticamie uzņēmumi

 

Atrašanās vieta -  Latvian Association of Certified Auditors

Darbības virzieni  Latvian Association of Certified Auditors

Ražotājs Izplatītājs Pakalpojumu sniedzējs