Uzņēmumi - Transporta infrastruktūras būvniecība, darbuzņēmēji - Latvija

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

Projekts 3 Ltd

SIA "Projekts 3" ir projektēšanas kompānija, kas dibināta 2002. gada 17. janvārī ar mērķi izveidot spēcīgu, konkurēt spējīgu inženieru komandu transportbūvju infrastruktūras un ar to saistīto inženierkomunikāciju projektu izstrādē. Piecu gadu laikā uzņēmumā izveidojies pieredzējis un stabils kolektīvs, kurā nodarbināti dažāda profila sertificēti būvinženieri, kā arī pašlaik studējošie, topošie inženieri. Uzņēmumam izveidojusies laba sadarbība gan ar valsts, gan privātā sektora klientiem. SIA "Projekts 3" ir liela pieredze ceļu, ielu, tiltu, satiksmes pārvadu un ar tiem saistīto inženierkomunikāciju projektēšanā. Uzņēmuma darbības laikā izstrādāti gan valsts galveno autoceļu un tiltu, gan vietējo un reģionālo ceļu un tiltu, pilsētu ielu, kā arī māju un pagasta ceļu projekti. Uzņēmums ir piedalījies arī ceļu un tiltu tehniski ekonomisko izpētes projektu izstrādē. SIA "Projekts3" ir izveidojusies cieša sadarbība gan ar vietējiem, gan ārvalstu partneriem, tādējādi apliecinot un pilnveidojot inženieru kvalifikāciju un profesionalitāti. Tāpat uzņēmuma inženieri ir iesaistīti dažādu infrastruktūras objektu būvuzraudzības darbos. Mūsu uzņēmums nešķiro būvprojektus pēc to darba apjoma vai sarežģītības, mums svarīgs ir apmierināts klients - ceļu un tiltu lietotājs.

Supplier of:

  • Transporta infrastruktūras būvniecība, darbuzņēmēji
  • Inženier- un hidrobūvniecība, darbuzņēmēji
  • Ceļu būvniecība, darbuzņēmēji...

Firma L4 Ltd

Plaša profila inženieru un konsultantu uzņēmums.Dibināts 1994.gadā, saviem klientiem sniedz pakalpojumus šādās jomās: ūdensapgāde un kanalizācija, enerģētika, autoceļi un dzelzceļš, civilā būvniecība, vide, atkritumu apsaimniekošana, projektu vadība, finanses. Mūsu pakalpojumi sniedzas no profesionāliem padomiem par specifiskiem jautājumiem līdz pat visaptverošai plānošanai, vadīšanai un realizācijai visās projektu attīstības stadijās: priekšizpēte un tehniski ekonomiskais pamatojums, iepirkumu konkursu organizēšana, līgumu slēgšana, ietekmes uz vidi novērtējums, inženiertehniskā, ģeotehniskā izpēte, skiču un detālā projektēšana, būvdarbu uzraudzība, iekārtu pārbaude un nodošana ekspluatācijā, monitorings, konsultācijas iekārtu un būvju ekspluatācijas gaitā. Firma apvieno vairāk nekā 100 pastāvīgu darbinieku, kas strādā ar klientiem visā Latvijā un arī ārzemēs. Darbinieku vidū ir Latvijā atzīti nozares speciālisti. Pateicoties darbinieku profesionalitātei, firma garantē augstu pakalpojumu kvalitāti. Mūsu kvalitātes vadības sistēma izveidota atbilstoši standarta ISO 9001:2000 prasībām. Uzņēmuma pastāvēšanas laikā esam uzkrājuši bagātīgu pieredzi, srādājot gan ar maziem, gan lieliem klientiem privātajā un valsts sektorā. Darbu izpildes gaitā liels uzsvars tiek likts uz ciešu sadarbību ar klientu, zināšanu nodošanu klienta darbiniekiem, iespēju izmantot jaunākās pieejamās tehnoloģijas un metodes. Firma ir piedalījusies arī starptautisku projektu izstrādē un ieviešanā, ko līdzfinansē Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Pasaules Banka, Eiropas Savienības fondi u.c. starptautiskas finanšu institūcijas. Mūsu sadarbības partneri ir vietējās, gan arī ārzemju konsultāciju firmas, individuālie eksperti. Partneru izvēlē noteicošā loma vienmēr bijusi ilgstošai, veiksmīgai sadarbībai, kā arī pozitīvām klientu atsauksmēm.

Supplier of:

  • Elektroenerģijas ražošana
  • Enerģētika, kurināmais un ūdens
  • Elektroenerģijas sadale...
Atpakaļ uz augšu