Uzņēmumi - Avotu, urbumu, apūdeņošanas sistēmu ierīkošana, darbuzņēmēji - Latvija

Refine my search:
Discover our Trusted Top Suppliers

Firma L4 Ltd

Plaša profila inženieru un konsultantu uzņēmums.Dibināts 1994.gadā, saviem klientiem sniedz pakalpojumus šādās jomās: ūdensapgāde un kanalizācija, enerģētika, autoceļi un dzelzceļš, civilā būvniecība, vide, atkritumu apsaimniekošana, projektu vadība, finanses. Mūsu pakalpojumi sniedzas no profesionāliem padomiem par specifiskiem jautājumiem līdz pat visaptverošai plānošanai, vadīšanai un realizācijai visās projektu attīstības stadijās: priekšizpēte un tehniski ekonomiskais pamatojums, iepirkumu konkursu organizēšana, līgumu slēgšana, ietekmes uz vidi novērtējums, inženiertehniskā, ģeotehniskā izpēte, skiču un detālā projektēšana, būvdarbu uzraudzība, iekārtu pārbaude un nodošana ekspluatācijā, monitorings, konsultācijas iekārtu un būvju ekspluatācijas gaitā. Firma apvieno vairāk nekā 100 pastāvīgu darbinieku, kas strādā ar klientiem visā Latvijā un arī ārzemēs. Darbinieku vidū ir Latvijā atzīti nozares speciālisti. Pateicoties darbinieku profesionalitātei, firma garantē augstu pakalpojumu kvalitāti. Mūsu kvalitātes vadības sistēma izveidota atbilstoši standarta ISO 9001:2000 prasībām. Uzņēmuma pastāvēšanas laikā esam uzkrājuši bagātīgu pieredzi, srādājot gan ar maziem, gan lieliem klientiem privātajā un valsts sektorā. Darbu izpildes gaitā liels uzsvars tiek likts uz ciešu sadarbību ar klientu, zināšanu nodošanu klienta darbiniekiem, iespēju izmantot jaunākās pieejamās tehnoloģijas un metodes. Firma ir piedalījusies arī starptautisku projektu izstrādē un ieviešanā, ko līdzfinansē Eiropas Rekonstrukcijas un attīstības banka, Eiropas Investīciju banka, Pasaules Banka, Eiropas Savienības fondi u.c. starptautiskas finanšu institūcijas. Mūsu sadarbības partneri ir vietējās, gan arī ārzemju konsultāciju firmas, individuālie eksperti. Partneru izvēlē noteicošā loma vienmēr bijusi ilgstošai, veiksmīgai sadarbībai, kā arī pozitīvām klientu atsauksmēm.

Supplier of:

  • Elektroenerģijas ražošana
  • Enerģētika, kurināmais un ūdens
  • Elektroenerģijas sadale...
Atpakaļ uz augšu